All posts by Dieke Feliksdal

NU'91 behartigt de beroepsvoorwaardelijke belangen van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals.

Infographic beroepsprofielen voor verpleegkundigen

NU’91 heeft een infographic gemaakt met basisinformatie over de nieuwe beroepsprofielen.