Supporters

Samen de zorg beter maken, dat is de gedeelde missie van de zorgsupporters en Zorgcommunity. Deze innovatieve bedrijven hebben hart voor de zorgsector én de zorgprofessional.


Koninklijke van Gorcum

Koninklijke van Gorcum // Launch partner Zorgcommunity

De missie van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum is kennis verspreiden. Daarvoor werken ze samen met auteurs, vakspecialisten, docenten, studenten en andere lezers. Al deze mensen die (gaan) werken of geïnteresseerd zijn in de zorg kunnen ook van elkaar leren en nieuwe media maken nieuwe vormen van kennisdeling en samenwerking makkelijk.

Meer Koninklijke van Gorcum


L&D Support: het gaat om mensen

L&D Support richt zich altijd op mensen, op hun mogelijkheden van vandaag en voor de toekomst. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om te helpen, en individuen en organisaties hun potentieel te laten bereiken.

Meer L&D Support


Koplopers in de Zorg

Het platform Koplopers in de Zorg verbindt bestuurders en managers in de zorg met elkaar en verzamelt, verrijkt en verdeelt kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers. De resultaten en analyses die voortvloeien uit de activiteiten zijn terug te vinden in verschillende (terugkerende) publicaties.

Meer Koplopers in de Zorg


Beter

Beter werkt als gecertificeerde arbodienst dag in dag uit aan het beter maken van organisaties en hun medewerkers en aan verzuimpreventie. Met kwaliteit en deskundigheid als vaste kernwaarden, met goede samenwerking en betrouwbaarheid als ultieme meerwaarde en met innovatie en nieuwsgierigheid als trots visitekaartje.

Meer Beter