Partners van Zorgcommunity

Koninklijke van Gorcum // Launch partner Zorgcommunity
KONINKLIJKE VAN GORCUM // De missie van Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum is kennis verspreiden. Daarvoor werken ze samen met auteurs, vakspecialisten, docenten, studenten en andere lezers. Al deze mensen die (gaan) werken of geïnteresseerd zijn in de zorg kunnen ook van elkaar leren en nieuwe media maken nieuwe vormen van kennisdeling en samenwerking makkelijk. Daarom is Van Gorcum launch partner van Zorgcommunity.

Alles van Koninklijke van Gorcum

 

KOPLOPERS IN DE ZORG // Het platform Koplopers in de Zorg verbindt bestuurders en managers in de zorg met elkaar en verzamelt, verrijkt en verdeelt kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers. De resultaten en analyses die voortvloeien uit de activiteiten zijn terug te vinden in verschillende (terugkerende) publicaties.

Alles van Koplopers in de Zorg

 

Advies- en onderzoeksbureau voor HR in de zorg
FWG // Advies- en onderzoeksbureau FWG ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert de applicaties voor het waarderen en indelen van functies voor de zorgsector. Ze doen doorlopend onderzoek naar ontwikkelingen in de zorg en vertalen de resultaten naar de gevolgen voor werkprocessen, functies én mensen.

Alles van FWG