governance

Governancecode Zorg geactualiseerd
governance, principes, zorg

Governancecode Zorg geactualiseerd

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de herziene Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.