All posts by Laura Kerckhoffs

De Creativity Club is meester in het aanboren van creativiteit en innovatiekracht op de werkvloer. Onze programma’s helpen medewerkers hun creatief potentieel en oplossend vermogen te activeren en ontwikkelen. Daarnaast leren we organisaties deze waardevolle vaardigheden te faciliteren en cultiveren. Het resultaat? Een wendbare, toekomstbestendige organisatie vol trotse medewerkers.

IGJ-jaarbeeld 2021 meer in samenwerking en nieuwe toezichtgebieden
arbeidsmarkt, e-health, globalisatie

IGJ-jaarbeeld 2021: meer samenwerking en nieuwe toezichtgebieden

Het jaar 2021 kenmerkte zich voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door meer samenwerking, nieuwe toezichtgebieden en andere keuzes.

coaching, digitaal, eHealth

Rabobank investeert in preventie leefstijlziekten

Rabobank investeert 3 miljoen euro in de toonaangevende digital health startup Ancora Health en richt zijn pijlen hiermee (verder) op preventieve gezondheid.

GEZONDHEIDSZORG TRENDS 2022
Gezondheidszorg, trends

Gezondheidszorg trends 2022

In de Global Health Care Outlook voor 2022 bekijkt accountants- en adviesbureau Deloitte de huidige toestand van de gezondheidszorg wereldwijd, verkennen zij zes dringende sectorkwesties en schetsen ze de acties om veerkracht te helpen opbouwen […]

Aanpak coronacrisis Deel 1 tot september 2020
bestrijding, coronapandemie, evaluatie

Aanpak coronacrisis Deel 1: tot september 2020

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft het eerste van drie deelrapporten van haar onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis gepresenteerd. Doel is om lessen te trekken voor eventuele toekomstige pandemieën.

Verhoging eigen risico leidt tot minder gebruik van geestelijke zorg door jongvolwassenen
eigen risico, ggz, jongeren

Verhoging eigen risico leidt tot minder gebruik van geestelijke zorg door jongvolwassenen

Uit het onderzoek blijkt dat de stijging van het verplichte eigen risico heeft geleid tot een daling in het ggz-gebruik onder jongvolwassenen. Deze resultaten zijn zorgwekkend omdat mentale gezondheidsproblemen de meest voorkomende oorzaak van ziektelast zijn onder jongeren.

Omikron ook voor zwangere vrouwen milder
omikron, zwangerschap

Omikron ook voor zwangere vrouwen milder

Dat de omikronvariant van het coronavirus de deltavariant heeft verdrongen, lijkt ook goed nieuws voor zwangere vrouwen. “We blijven het bijhouden, maar het lijkt erop dat omikron ook voor zwangere vrouwen milder is.

5 gouden basisregels voor het ontwikkelen van een effectieve Microlearning

Als afdeling L&D of HR aan de slag met het ontwikkelen van een eigen serie Microlearnings? Een slimme zet, zowel voor jou als je medewerkers. Maar denk ook aan deze 5 basisregels.

Governancecode Zorg geactualiseerd
governance, principes, zorg

Governancecode Zorg geactualiseerd

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de herziene Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector.

Omgaan met hoog verzuim
no-risk polis, OAZ, verzuim

Hoe om te gaan met hoog verzuim?

De ziekteverzuimcijfers zijn in het afgelopen jaar flink gestegen. Met 4,9% is het hoogste landelijk percentage in 18 jaar tijd behaald. Dit is, gezien de omstandigheden, niet zo verwonderlijk. Wel is het voor werkgevers nu extra van belang om de no-riskpolis goed in beeld te hebben.

13 Tijdbesparende zorgtechnologieën

13 Tijdbesparende zorgtechnologieën

In de langdurige zorg zijn grote personeelstekorten en de verwachting is dat de inzet van technologie de tijdsdruk voor medewerkers kan verminderen en daarmee positief kan bijdragen aan hun werkplezier. Daarnaast kan het de kwaliteit […]