eigen risico

Verhoging eigen risico leidt tot minder gebruik van geestelijke zorg door jongvolwassenen
eigen risico, ggz, jongeren

Verhoging eigen risico leidt tot minder gebruik van geestelijke zorg door jongvolwassenen

Uit het onderzoek blijkt dat de stijging van het verplichte eigen risico heeft geleid tot een daling in het ggz-gebruik onder jongvolwassenen. Deze resultaten zijn zorgwekkend omdat mentale gezondheidsproblemen de meest voorkomende oorzaak van ziektelast zijn onder jongeren.