Mijn profiel

Eveline Lek
Voornaam
Eveline
Achternaam
Lek
E-mailadres
elek@hrcommunity.nl
Organisatie
HRcommunity
Functie
Events en content
3 months ago no Comment

Wet- en regelgeving staat vol met geboden en verboden die gekoppeld zijn aan een bepaalde leeftijd. Maar we zijn toch zo oud als we ons voelen? Past dit wel bij ieders ontwikkeling? Wat voor invloed hebben de leeftijdsgrenzen op kwetsbare jongeren? Dit rapport geeft inzicht in de maatschappelijke knelpunten bij jongeren rondom de leeftijdsgrenzen in het […]

4 months ago no Comment

Als medicijnen worden voorgeschreven voor andere ziekten of groepen patiënten dan waar ze voor zijn goedgekeurd, is sprake van off-labelgebruik. Bijvoorbeeld wanneer geen andere geschikte behandelmethoden mogelijk zijn. Zo komt het vaak voor bij kinderen of bij ernstige ziekten waarvoor nog geen goedgekeurde therapie bestaat. De mate waarin off-labelgebruik voorkomt verschilt per aandoening maar kan omvangrijk […]

4 months ago no Comment

Nu er steeds meer ouderen bij komen en de levensverwachting van deze ouderen steeds meer toeneemt, is er meer vraag naar zorg, maar dat is financieel niet haalbaar. De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en ook de overheid laat mensen met een lichte zorgvraag minder (of […]

4 months ago no Comment

Er zijn veel verschillende woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking, van geheel zelfstandig tot begeleid en met zorg aan huis. De woonbeleving heeft een sterke invloed op de kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk om te kijken naar de factoren die invloed hebben op die woonbeleving. In deze studie is gekeken naar hoe […]

4 months ago no Comment

Er is steeds meer belangstelling voor de invloed van kunst en cultuur op het welzijn en de kwaliteit van leven en in het bijzonder voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een dansproject in de wijk waar eenzame mensen elkaar kunnen ontmoeten, een rondleiding in een museum voor mensen met dementie of participatieve kunst in woonzorgcentra.

8 months ago no Comment

In dit rapport van het SCP worden de behoeften van ouderen aan romantisch of seksueel contact bekeken en wordt een relatie gelegd tussen deze behoeften en de brede kwaliteit van leven, hun opvattingen over diversiteit en homoseksualiteit en de positie van lesbische, homoseksuele en biseksuele bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

8 months ago no Comment

Waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van zelfhulptools bij de zelfredzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking? Movisie deed een inventarisatie van digitale hulpmiddelen die hen kunnen ondersteunen.

8 months ago no Comment

Welke ontwikkelingen hebben sinds 2015 plaatsgevonden op het gebied van de veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperkingen? Welke ervaringen hebben verschillende actoren (zoals zorgvragers, mantelzorgers, gemeenten, zorgverleners, indicatiestellers en cliëntondersteuners) hiermee? Je leest het in dit rapport

9 months ago no Comment

Dit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau geeft inzicht in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van eenzaamheid in de levensloop en laat zien hoe eenzaamheid samenhangt met kwaliteit van leven.

9 months ago no Comment

De bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Door een grote pensioneringsgolf is er een aanzienlijke uitstroom bij bedrijfsartsen en dreigt er een groot tekort. Een oplossing voor het dreigende tekort zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie en taakherschikking.

Eveline Lek does not have any friends yet.
Zorgcommunity origami bird
Voor iedereen met een passie voor de zorg die kennis en ervaringen wil delen om de Nederlandse zorg nog efficiënter, beter, en vooral leuker te maken...