Door vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken stijgen de zorgkosten sterk. De manier waarop de zorg is georganiseerd, is goed, maar kan nog veel beter. Er moeten meer mogelijkheden komen voor zorg op maat, dichtbij de patiënt, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening verbetert én we voorkomen dat we vastlopen in het huidige zorgstelsel.

 

Daarom zetten de overheid en branchevereniging in de zorg sinds enkele jaren in op substitutie: de verschuiving van zorg van de tweede lijn naar de eerste lijn. Door substitutie verwachten ze niet alleen een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid, maar ook aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

 

De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Aan de slag met substitutie

Natuurlijk vragen goede initiatieven om heldere, doordachte afspraken over samenwerking, logistiek en financiën. Het maken van substitutieplannen kost dus veel tijd en energie, en dat is niet altijd eenvoudig. Om jou als zorgaanbieder te ondersteunen zijn inspirerende voorbeeldprojecten en instrumenten verzameld op de website van ‘Zorg op de juiste plek‘.

De juiste zorg op de juiste plek

Een team van experts uit verschillende disciplines en domeinen van de zorg heeft onder leiding van VWS een rapport geschreven waarin je meer leest over deze benadering.

Bekijk het rapport

Gepubliceerd door Jet Dingemans

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

2 Comments

  1. Wat een algemeenheden in zorgjargon. Geef voorbeelden.

    Beantwoorden

    1. Bedankt voor je reactie! Dit rapport is opgesteld door een multidisciplinair team in opdracht van het ministerie van VWS en is meer bedoeld als inleiding op het programma. Volgens mij zou je op de website http://www.zorgopdejuisteplek.nl/ ook concrete voorbeelden moeten kunnen vinden. Welke elementen zou je anders invullen? Ik ben benieuwd naar je perspectief en mening, dus vind het leuk als je hierop wil reageren. Misschien wel met een eigen blog?

      Beantwoorden

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: