Hoogleraren: ‘de politiek leeft in een eigen, gedroomde werkelijkheid als het gaat om groepen kwetsbare mensen’

In de recent verschenen Toekomstwijzer Kwetsbare groepen geeft een aantal hoogleraren hun opvattingen over de zorg voor kwetsbare burgers. Deze Toekomstwijzer Kwetsbare groepen is tot stand gekomen op initiatief van het platform Koplopers in de Zorg en is de eerste van vijf Toekomstwijzers, de andere hebben betrekking op de GGZ, Ouderen, Jeugd en Ziekenhuiszorg. Ze zijn onderdeel van de activiteiten in het kader van Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst.

Van deze Toekomstwijzer gaat een duidelijk signaal naar de politiek uit: verkijk u niet op de veerkracht van mensen, wijken en de samenleving. De volgende aandachtspunten dragen zij aan:

  • De politiek heeft geen idee wat extramuralisering/deinstitutionalisering voor consequenties heeft voor de groep zwakkeren in de samenleving.
  • De groep zwakkeren heeft niet de sociale vaardigheden, noch het – broze – netwerk, bestaande uit eveneens kwetsbare mensen, om zich staande te houden in de maatschappij. Het is hierbij geen kwestie van tijd of zich ontwikkelen maar een problematiek die nooit zal verdwijnen.
  • Begrippen als zelfredzaamheid en eigen kracht leiden haast tot het verwijt dat men niet in staat is om zichzelf samen met het netwerk te redden.
  • Ontwikkelingen als extramuralisering/deinstitutionalisering, zelfredzaamheid en eigen kracht leiden door verschraling van de zorg tot een toenemende druk op mantelzorgers wier draagvermogen beperkt is.
  • Er dreigt een steeds groter onderscheid tussen weerbare en kwetsbare wijken en mensen: de een heeft het geld en de netwerken om zaken goed te regelen, de andere ontbeert beiden en is op zichzelf aangewezen. Op deze wijze ontstaat er in de maatschappij een financiële en sociale tweedeling.
  • Binnen de groep kwetsbaren is nog een andere tweedeling zichtbaar, namelijk die van onder de 21 jaar en die van boven de 21 jaar. Onder de 21 is alles voor deze groep geregeld, daarboven moet men vooral zelf de weg zien te vinden.

Het hele rapport kun je lezen in de Toekomstwijzer Kwetsbare groepen. Voor meer informatie over de invitational conference van 25 april over deze Toekomstwijzer en de Toekomstwijzers GGZ. Ouderen, Jeugd en Ziekenhuiszorg neem je contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: