Hoe ontwikkelt de zorg zich?

De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie.

De gezondheidszorg kent op dit moment ongeveer 140.000 vacatures. Er wordt veel aandacht besteed aan methodieken om met dit tekort om te gaan: uitbreiding van opleidingsplaatsen, creëren van mogelijkheden voor zij-instromers, binnenhalen van buitenlandse expertise, campagnes via sociale media en ondersteuning door technologie en innovatie.

Die technologie en innovatie veranderen echter ook de arbeidsmarkt. Zorgorganisaties staan onder druk om zorg te kunnen blijven leveren. Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden ? netwerkstructuren en steeds minder vaste sjablonen om tot organisatieontwikkeling te komen. Organiseren in de zorg vereist wendbaar zijn. Dit is een vaardigheid die de kern van de eigen identiteit raakt: zowel van de organisatie als van de professional.

Waarom willen professionals ondernemer worden?

De positie van zzp‘ers in de zorg is onderwerp van debat. Steeds meer zorgprofessionals kiezen ervoor om individueel of met een aantal andere professionals zelf zorg te organiseren. Er is behoefte aan een nieuwe balans tussen controle en loslaten.

Veel aandacht wordt besteed aan hoe je op de arbeidsmarkt als zorgprofessional vorm kunt geven aan de eigen ambities. Inzicht in de eigen talenten en vaardigheden is daarbij heel belangrijk.

Ons platformVmZ ondersteunt zzp‘ers in de care. Zowel bij net afgestudeerde professionals als bij professionals in loondienst die overwegen ondernemer te worden is er behoefte aan ondersteuning bij loopbaankeuzes. Hierin wordt de start-up methodiek voor organisaties en jonge professionals uitgewerkt. Naast strategische aspecten wordt de visie op loopbanen ondersteund door oefeningen en loopbaanadviezen.  Juist door goed naar jezelf te kijken wordt duidelijk of je geschikt bent om als zelfstandig ondernemer te opereren. Daarbij is een programma ontwikkeld waarin zorgprofessionals begeleid worden naar het zzp-schap of  een eigen zorgbedrijf.

Goed idee?

Waarom kies je er niet voor om eerst zelf je vak vorm te geven? Je weet immers dat je altijd werk hebt. Met collega’s geef je invulling aan je vak. De vraag is dan wat de meerwaarde van een organisatie nog is: zekerheid, inkomen, ondersteuning? Maar is dat een goed idee is? Waarom gebruik je je talenten niet om invulling te geven aan zorg die past bij de huidige tijd? Antwoord op die vraag vind je in:

In ‘Harry Woldendorp en Thomas Woldendorp. De start-up professional. Ondernemen als loopbaanstrategie. Amsterdam: SWP, 2019’ is uitgewerkt hoe je tot een loopbaanstrategie kunt komen die gericht is op ondernemen of ondernemend handelen.

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: