zorgnetwerken

netwerken zorgprofessionals
netwerken, zorgnetwerken

Waarom zijn netwerken belangrijk?

In de zorg wordt veel gesproken over het cliëntperspectief. Vanuit dat perspectief is het merkwaardig dat de zorg is opgedeeld in drie segmenten: Wmo, Zvw en Wlz. De drie segmenten kennen een eigen toegang, eigen […]

Hoe implementeer je patiëntgerichte, waardegedreven zorg in je organisatie? Laat je inspireren door de laatste inzichten en best practices rondom patiëntgerichte zorg en waarborgen van kwaliteit in zorgnetwerken, tijdens het jaarcongres Sturen op kwaliteit.
waardegedreven zorg, zorgnetwerken

Jaarcongres Sturen op Kwaliteit

Succesvol implementeren van patiëntgerichte (netwerk)zorg Door de veranderingen in het zorglandschap ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en tussenvormen van zorg die ervoor zorgen dat zorgprofessionals op een nieuwe manier samenwerken: in zogenoemde zorgnetwerken. Hoe verzeker je dan […]