waardegedreven zorg

Cover Waardegedreven Zorg Harry Woldendorp
Michael Porter, Viable System Model, waardegedreven zorg

Dit is waardegedreven zorg

Wat is de waarde van zorg? Met het antwoord op deze vraag kun je als zorgorganisatie processen beter inrichten en meer waarde creëren voor de patiënt.

Hoe implementeer je patiëntgerichte, waardegedreven zorg in je organisatie? Laat je inspireren door de laatste inzichten en best practices rondom patiëntgerichte zorg en waarborgen van kwaliteit in zorgnetwerken, tijdens het jaarcongres Sturen op kwaliteit.
waardegedreven zorg, zorgnetwerken

Jaarcongres Sturen op Kwaliteit

Succesvol implementeren van patiëntgerichte (netwerk)zorg Door de veranderingen in het zorglandschap ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en tussenvormen van zorg die ervoor zorgen dat zorgprofessionals op een nieuwe manier samenwerken: in zogenoemde zorgnetwerken. Hoe verzeker je dan […]