personeelstekort

actueel, minister, personeelstekort

Landelijke ziekenhuisstaking, 100.000 medewerkers leggen werk neer

Het personeelstekort in de Nederlandse zorg is te groot en de werkdruk te hoog. Het resultaat: een mogelijke eerste landelijke ziekenhuisstaking én een oproep van minister De Jonge aan ex-zorgmedewerkers om terug te komen.

Healthcare @work Zorgvisie
personeelstekort

Healthcare @work

De problemen rondom de arbeidskrapte in de zorgsector blijven groeien. Hoe gaat u hier als bestuurder, manager of HR-professional mee om? Met een strategische, tactische of liever een praktische aanpak? In een zorgorganisatie wordt gemiddeld […]