Sander Tempel is advocaat Gezondheidsrecht bij Victor Advocaten te Alkmaar. In zijn dagelijkse praktijk ondersteunt en begeleidt hij zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeentebesturen bij gezondheidsrechtelijke vraagstukken, onder meer binnen het Sociaal Domein. Voor Zorgcommunity legt hij uit welke consequenties uitspraken hebben voor de praktijk.

Uitspraak instantie: Rechtbank Oost-Brabant, 16 februari 2018

Context

Een zorgaanbieder heeft in het recente verleden meerdere jaren achtereen vroegtijdig het budgetplafond bereikt. De rechtbank begrijpt uit het betoog van de zorgaanbieder, dat deze meer klanten wil kunnen bedienen in een kalenderjaar. De zorgaanbieder vordert daarom extra budgetten van de regio voor basis-GGZ en dyslexiezorg, alsmede toekenning van persoonsgebonden budgetten.

De rechtsvraag

Heeft de regio in strijd met de normen van de Jeugdwet gehandeld richting de zorgaanbieder, door geen (extra) budgetten ter beschikking te stellen en geen persoonsgebonden budgetten toe te kennen?

De beslissing

Nee, de regio heeft niet in strijd met de normen van de Jeugdwet gehandeld.

De Jeugdwet beoogt de positie van de jeugdigen te beschermen en niet de positie van zorgaanbieders te regelen of te beschermen. Zorgaanbieders kunnen dus geen beroep doen op de Jeugdwet voor het verkrijgen van extra budget. De keuze tussen ‘Zorg in Natura’ en PGB in de zin van de Jeugdwet is niet geheel vrij, zoals de zorgaanbieder betoogt. Naast dat de Jeugdwet eisen stelt, blijven de gemeenten beleidsvrijheid behouden om aan de keuze voor PGB voorwaarden te verbinden.

De praktijk

Discussies tussen zorgaanbieders en gemeenten over de berekening van de (plafond)budgetten, zijn er volop. Houdt als zorgaanbieder rekening met het feit dat de discussie met name gevoerd moet worden tijdens het inkoop- en aanbestedingsproces, en niet achteraf. Achteraf kan de systematiek van het budgetplafond – in het onderhavige geval, het budgetplafond op basis van in het verleden behaalde omzet – vaak niet meer ter discussie worden gesteld. In ieder geval niet met een beroep op de jeugdwet.

De zorgaanbieder kan naast Zorg in Natura middels inkoop, ook zorg leveren op basis van een PGB. De zorg wordt dan door de klant direct bij de zorgaanbieder ingekocht. Als zorgaanbieder kun je de jeugdige of zijn ouders erop attenderen dat een PGB kan worden aangevraagd bij de gemeente die hen dan in staat moet stellen om de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort bij de zorgaanbieder in te kopen. De klant moet hierin echter wel zelf actie ondernemen richting de gemeente en de zorgaanbieder heeft geen bestuursrechtelijk belang bij de PGB-aanvraag of een eventuele afwijzing daarvan.

In dit kader kun je je klant erop wijzen dat de gemeente voorwaarden mag verbinden aan het PGB, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de jeugdhulp die met het PGB wordt ingekocht. Het PGB mag door de gemeente ook worden geweigerd, onder meer wanneer de kosten van de jeugdhulp die de jeugdige of zijn ouders willen inkopen hoger zijn dan de kosten van de individuele voorziening.

 


Gepubliceerd door sandertempel

Sander Tempel is advocaat Gezondheidsrecht bij Victor Advocaten te Alkmaar. In zijn dagelijkse praktijk ondersteunt en begeleidt hij zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeentebesturen bij gezondheidsrechtelijke en privacyrechtelijke vraagstukken. Voor Zorgcommunity legt hij uit welke consequenties uitspraken hebben voor de praktijk.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: