Nu er steeds meer ouderen bij komen en de levensverwachting van deze ouderen steeds meer toeneemt, is er meer vraag naar zorg, maar dat is financieel niet haalbaar. De wens van de meeste ouderen is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en ook de overheid laat mensen met een lichte zorgvraag minder (of niet) verblijven. Hierdoor neemt de complexiteit van de zorg aan huis ook toe. Dit heeft gevolgen voor de hele keten. Het vraagt meer van de mantelzorgers, de extramurale ouderenzorg, en ook bij de huisartsen, de huisartsenposten en de spoedeisende hulpen neemt het aantal bezoeken van kwetsbare ouderen toe.

Met de overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet Langdurige Zorg is eerstelijnsverblijf (ELV) ontwikkeld. Dit is bedoeld om medisch noodzakelijk kortdurend verblijf mogelijk te maken als het thuis even niet meer gaat, of als het na een ziekenhuisopname nog niet gaat. In dit rapport lees je de eerste ervaringen met ELV en de effecten voor de hele keten.

Download het rapport hier.

Gepubliceerd door Eveline Lek

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: