Een nieuwe benadering van strategische personeelsplanning in de zorg

Uit onderzoek komt naar voren dat strategische personeelsplanning (SPP) hoog op de agenda staat van zorgorganisaties. Stimuleringsregelingen als KiPZ en Waardigheid en Trots dragen daaraan bij. Maar óf en hoe SPP vorm krijgt, is niet duidelijk.

Daarom benaderde adviesbureau FWG begin 2016 368 zorgorganisaties in verschillende branches. Wie past SPP toe? Welke resultaten hopen ze dat het oplevert? En welke knelpunten komen ze tegen? 113 zorgorganisaties vulden de enquête in, met vaak uitgebreide toelichtingen.

Ook kwam het onderwerp veelvuldig ter sprake in de interviews die we met HR-managers hielden voor onze HR Trendmonitor Zorg 2016. Wat opvalt, is dat SPP niet één begrip is, maar uiteenvalt in vele aspecten. Daarbij lijkt SPP als ‘grote moloch’, als tijdrovende klus met veel rekenwerk en overleg, niet meer te passen bij deze tijd. De focus op langetermijn-projecties van functies en fte’s (de blauwdruk) verschuift naar ontwikkelgesprekken met medewerkers. Met de nadruk op het ontwikkelen van mensen, maken organisaties in de zorg SPP behapbaar én bespreekbaar.

 
Bekijk de publicatie

Gepubliceerd door Jet Dingemans

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: