RAPPORT / We leven steeds langer en gezonder. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende druk op de gezondheidszorg. Innovatie in de zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn dus noodzakelijk om de kwaliteit te verbeteren en de kosten beheersbaar te houden. Wanneer deze innovaties uitblijven of niet effectief worden geïmplementeerd, komen de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit op termijn in gevaar.

Beleidsonderzoek ‘Innovatie in de zorg’

De verwachting is dat de komende jaren maatschappelijke en technologische trends in een stroomversnelling raken. Helaas lopen opschaling en implementatie van innovaties nog achter bij wat mogelijk en wenselijk is. De kansen voor de zorg die hierdoor ontstaan zijn mede afhankelijk van een gestroomlijnd proces van adequate opschaling en implementatie. Dit zal veel vragen van iedereen in de zorg, maar kan ook heel veel opleveren.

Doelmatige zorginnovaties zijn innovaties die bijdragen aan de drie kerndoelen voor de zorgsector (de ‘triple aim’):

  • Verbetering van de door de patiënt ervaren zorgkwaliteit;
  • verbetering van de gezondheid en vitaliteit;
  • vermindering van de kosten per capita (of in ieder geval beheersing van de kosten).

Implementatie en opschaling van innovaties

In het Nederlandse zorgsysteem is de De Rijksoverheid er verantwoordelijk voor dat de noodzakelijk zorg van goede kwaliteit wordt geleverd en toegankelijk is tegen redelijke kosten. Het beleidsmatig stimuleren van innovatie in de zorg is belegd bij het ministerie van VWS. Zij moeten dus het innovatieklimaat bevorderen. De centrale vraagstelling van dit beleidsonderzoek is: Wat is het meest effectieve overheidsbeleid om de totstandkoming van doelmatige innovaties in de zorg en de implementatie daarvan te bevorderen?

Gepubliceerd door Zorgcommunity Redactie

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: