KONINKLIJKE VAN GORCUM // Dit boek van Famke van Lieshout, Gaby Jacobs en Shaun Cardiff biedt studenten, maar ook professionals die werkzaam zijn in de zorg of welzijn, principes en handvatten om systematisch en methodisch de beroepspraktijk te onderzoeken en te verbeteren.

actieonderzoek_coverIn het HBO en WO is het bijdragen aan het ontwikkelen en innoveren van de beroepspraktijk een belangrijk speerpunt. Actieonderzoek is een niet meer weg te denken methode bij praktijkgericht onderzoek. Kenmerkend is dat de vraagstelling ingegeven wordt door de beroepspraktijk en dat de opgedane kennis direct kan bijdragen aan die beroepspraktijk.

Het boek geeft inzicht in de relevantie en de methodologie van actieonderzoek. Het biedt handvatten voor de praktische toepassing in een concreet onderzoeksplan. Daarnaast staan de hedendaagse methoden voor dataverzameling en analyse beschreven. Ook laat het boek succesvolle voorbeelden zien van al afgeronde actieonderzoeken.

Actieonderzoek vertrekt altijd vanuit een kwestie die in de praktijk speelt. Vervolgens wordt via actie in de praktijk kennis opgedaan met als doel hierin verandering of verbetering aan te brengen. Dit is een spiraalvormig proces waarbij de betrokkenen in de praktijk actief deelnemen en samenwerken. Wat actieonderzoek bijzonder maakt, is dat het niet alleen om praktijkontwikkeling gaat, maar ook om kennisontwikkeling en om professionele of persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten of kopen?


Gepubliceerd door Tieneke Verheijen

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: