Sander Tempel is advocaat Gezondheidsrecht bij Victor Advocaten te Alkmaar. In zijn dagelijkse praktijk ondersteunt en begeleidt hij zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeentebesturen bij gezondheidsrechtelijke vraagstukken, onder meer binnen het Sociaal Domein. Voor Zorgcommunity legt hij uit welke consequenties uitspraken hebben voor de praktijk.

Uitspraakinstantie: Rechtbank Noord-Holland, op 19 januari 2018

De rechtsvraag

Mag de gemeenteraad de bevoegdheid om nadere regels te stellen over de wijze waarop de kostprijs van maatwerkvoorzieningen worden bepaald, delegeren aan het college van burgemeesters en wethouders?

De beslissing

Nee, delegatie van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders over de wijze waarop de kostprijs van maatwerkvoorzieningen wordt bepaald, is niet toegestaan.

De praktijk

Als zorgaanbieders en zorgprofessional kun je cliënten erop wijzen dat bij het vaststellen van de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in de kader van de WMO 2015, rekening wordt gehouden met de kenmerken van leeftijd, huishoudsamenstelling, het inkomen en het vermogen van de cliënt. Er geldt namelijk een maximum dat afhankelijk is van de persoonlijke situatie.

Als maximum eigen bijdrage geldt voor de cliënt ofwel de maximale periodebijdrage zoals berekend door het CAK, of de kostprijs (voor zover die de maximale periodebijdrage niet overstijgt). De wijze waarop de kostprijs van de maatwerkvoorziening wordt berekend ligt bij de gemeenteraad en ligt ter nadere invulling dus niet bij het college van burgemeester en wethouders. Als je cliënt(e) het niet eens is met de manier waarop de hoogte van de eigen bijdrage is berekend, dan kan worden onderzocht of er een gegronde juridische basis aanwezig is voor bezwaar tegen dat voorzieningsbesluit.

Ter informatie kun je je cliënten voorzien van de CAK-tabel ‘tabel maximale periodebijdrage 2018‘.

 


 

Gepubliceerd door sandertempel

Sander Tempel is advocaat Gezondheidsrecht bij Victor Advocaten te Alkmaar. In zijn dagelijkse praktijk ondersteunt en begeleidt hij zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeentebesturen bij gezondheidsrechtelijke en privacyrechtelijke vraagstukken. Voor Zorgcommunity legt hij uit welke consequenties uitspraken hebben voor de praktijk.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: