Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum is als launch partner nauw betrokken bij de start van Zorgcommunity. We stellen vijf vragen aan Tieneke Verheijen, uitgever voor het Sociaal Domein, over de uitgeverij en de samenwerking..


1. Wat is Koninklijke Van Gorcum voor organisatie?

‘We geven vakkennis uit voor (aankomende) professionals in het sociaal domein, in de vorm van boeken, tijdschriften, evenementen, trainingen, e-learning en digitale tools. Zo kunnen zorg- en hulpverleners hun cliënten optimaal ondersteunen en goed inspelen op de snelle veranderingen in zorg en welzijn.’


2. Noem eens een paar voorbeelden?

Beschermjassen en Casemanagement helpen professionals om optimale (systeemgerichte) hulp te bieden aan gezinnen in de jeugdzorg. En Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering geeft professionals handvatten om preventieve adviezen te geven aan hun cliënten.

Het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ) biedt gedragsdeskundigen toegang tot de laatste wetenschappelijke onderzoeken om deze zorg verder te verbeteren. Tijdens de NTZ Kennismiddag vertalen toonaangevende sprekers deze kennis op een toegankelijke manier voor alle professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ten slotte helpen we professionals om ook zichzelf verder te ontwikkelen, met titels als Interculturele communicatieHandleiding moreel beraad, en Supervisie.’

3. Waarom helpt Van Gorcum Zorgcommunity om op te starten?

‘Al sinds 1800 onderhouden we nauwe contacten met de doelgroepen voor wie we uitgeven, en de kanalen daarvoor veranderen natuurlijk met de jaren. De on- en offline Zorgcommunity vormt een innovatieve en interactieve manier om onze kennis en content rondom de zorg een centrale strategische online plek te geven.’

4. Wat is jullie belangrijkste doel met deze samenwerking?

‘Met Zorgcommunity willen we bijdragen aan het ‘ontsnipperen’ van de zorg en het sterk versplinterde zorglandschap meer verbinden. Het wordt een plek waar bestuurders, kennisinstituten, koepels, start-ups, wetenschappers en professionals rondom de zorg samenkomen. Waar je kennis en informatie kunt plaatsen, vinden, analyseren, verrijken, gebruiken en delen. Zo wordt de community een broedplek voor innovatie in de zorg. En vinden mensen elkaar om nieuwe stappen te zetten om bijvoorbeeld de groeiende werkdruk en registratielast terug te brengen. Dat bevordert het werkplezier, de bevlogenheid en empowerment van hulp- en zorgverleners.’


5. Hoe draagt Van Gorcum bij aan Zorgcommunity?

‘Onze auteurs delen hun kennis met de leden en we volgen ook welke onderwerpen veel aandacht krijgen. Door direct contact met de leden krijgen we een goed beeld van de thema’s die spelen, en dat vertalen we in nieuwe uitgeefprojecten. Misschien worden er ook wel heel goede potentiële nieuwe auteurs lid van Zorgcommunity en met hen komen we natuurlijk graag in contact. Zo willen we bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg.’

 

Heb jij een idee voor een boek? Neem dan contact op met Tieneke via onderstaand formulier.

 

Gepubliceerd door Jet Dingemans

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

One Comment

  1. […] POWERED BY // Koninklijke van Gorcum […]

    Beantwoorden

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: