Hoogleraren: De marktwerking heeft niet dat opgeleverd wat men had verwacht, maar heeft geleid tot schaarste, bureaucratisering en compartimentering.

In de recent verschenen Toekomstwijzer GGZ groepen geeft een aantal hoogleraren hun opvattingen over de GGZ. Deze Toekomstwijzer GGZ is tot stand gekomen op initiatief van het platform Koplopers in de Zorg en is de tweede van vijf Toekomstwijzers, de andere hebben betrekking op de Kwetsbare groepen, Ouderen, Jeugd en Ziekenhuiszorg. Ze zijn onderdeel van de activiteiten in het kader van Beweging 2025 en de Agenda voor de toekomst.

Van deze Toekomstwijzer gaat een duidelijk signaal naar de politiek uit: de marktwerking heeft niet dat opgeleverd wat men had verwacht, maar heeft geleid tot schaarste, bureaucratisering en compartimentering waardoor flexibiliteit uit de zorg is verdwenen en medewerkers voortdurend vastlopen in  administreren. Wetgeving blijkt averechtse effecten te hebben omdat men geen idee heeft hoe de praktijk er uit ziet. Daarnaast heeft weliswaar het evidence based werken vast voet aan de grond gekregen, maar wat voor de gemiddelde patiënt blijkt te werken, is niet per se de beste interventie voor de individuele patiënt. Met andere woorden: evidence based werken leidt niet tot de beste zorg..

Deze Toekomstwijzer zal op een invitational conference op 20 juni tussen 14.00 en 17.00 uur worden besproken. Wil je daar ook bij zijn? Vraag dan nadere informatie bij het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: