transculturele hulp

beschermjassen // Kitlyn Tjin A Djie
Koninklijke van Gorcum, transculturele hulp

Beschermjassen, transculturele hulp aan families

VAN GORCUM // Wat heeft een hulpverlener nodig om intercultureel competent te zijn? Kitlyn Tjin A Djie en Irene Zwaan bieden een nieuw perspectief op persoonlijke relaties, op hulpverlening en op samenleven in een multiculturele maatschappij.