De bedrijfsgezondheidszorg staat al jaren onder druk. Door een grote pensioneringsgolf is er een aanzienlijke uitstroom bij bedrijfsartsen en dreigt er een groot tekort. Uit verschillende bronnen blijkt dat het ontbreekt aan gedragen plannen om dit dreigende tekort op te lossen. Ook is er geen aanpak voor het structureel inrichten en verbeteren van de kennis- en kwaliteitsontwikkeling.

Een oplossing voor het dreigende tekort zou kunnen worden gevonden in taakdelegatie en taakherschikking. Maar onder welke voorwaarden zijn deze vormen van taakverschuiving verantwoord en efficiënt? In dit onderzoek door het ‘Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg’ (NIVEL) is naar een antwoord op deze vraag gezocht.

Download het rapport hier.

Gepubliceerd door Eveline Lek

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: