De zorg staat aan de vooravond van een nieuwe wijze van besturen en organiseren. En hiermee ook voor een nieuwe vorm van leidinggeven. De klassieke manier van leidinggeven is die van een hiërarchische, positionele aansturing. De nieuwe vorm van leidinggeven kent een heel andere stijl als het gaat om mensen binden, in beweging zetten en houden. Wist je dat systemisch werken zeer goed past bij deze nieuwe vorm van leidinggeven?

 

Nieuwe vorm van leidinggeven en systemisch werken

De nieuwe stijl van leidinggeven kent veel elementen uit verschillende vakgebieden zoals psychologie en sociologie gecombineerd met verschillende inzichten en methodieken. Een van die methodieken is systeemtherapie. Systeemtherapie geeft bruikbare handvatten voor de nieuwe manier van leidinggeven.
Systeemtherapie ontstond, in het kort gezegd, in het begin van de jaren vijftig in America. Het was een antwoord op het ontbreken van interventies die zich richten op het individu én de invloed van zijn omgeving. Allereerst werd systeemtherapie vooral toegepast op gezinnen waarmee de eerste vorm van gezinstherapie ontstond.
Een van de belangrijke punten in systeemtherapie is dat het gedrag van mensen altijd bezien moet worden in een bredere context van onderlinge relaties en interdependenties. Met andere woorden: gedrag bezien met oog voor de mens achter de mens. Dit geldt ook als het gaat om gedrag in werkrelaties en op de werkvloer. De medewerker in dit geval, waaraan je leiding geeft. Je moet als het ware met een helicopterview kijken naar de organisatie en naar datgene wat zich daar afspeelt tussen medewerkers.

Leerzaam voorbeeld uit de praktijk van systemisch leidinggeven

Een mooi voorbeeld van de combinatie tussen systemisch werken en leidinggeven in de zorg is het oplossen van een probleem. Bij systemisch werken maak je de medewerkers namelijk deelgenoot van een probleem. En dus niet alleen van de oplossing ervan. Je kunt je medewerkers veel beter laten meedenken aan het probleem zelf. Hier lees je enkele voorbeelden van hoe je dit kunt stimuleren en faciliteren:

  • Nodig medewerkers actief uit om met het probleem aan de slag te gaan;
  • stimuleer ze out-of-the-box te denken;
  • de huidige kaders los te laten;
  • niet vanuit de bestaande kaders, maar vanuit vrije ruimte groots te dromen en denken naar de gewenste situatie.

Als je op deze, en andere manieren, je medewerkers betrekt bij de oplossing van een probleem, heeft dat vele voordelen. Hun inzicht van het probleem en de uiteindelijke oplossing wordt groter. De oplossing zelf neemt vaak in kwaliteit toe. En het draagvlak voor de uiteindelijke oplossing zal veel groter zijn. Allemaal zeer gewenste resultaten voor de organisatie en de medewerkers, bereikt met systemisch leidinggeven.

Meer weten over systemisch werken en leidinggeven in de zorg? Kijk eens naar het boek ‘Andere tijden, flexibel organiseren’. Dit boek geeft antwoorden op uitdagingen waarmee de zorg vandaag en morgen te maken heeft.


 

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: