koplopers-logo-122x113

Sparks zijn frisse en inspirerende ideeën die de dagelijkse praktijk makkelijker maken. Dit keer Vincent van Gogh voor GGZ over de wijze waarop processen kunnen worden vertaald in de structuur van de organisatie.

 

Waarom?

Vincent van Gogh is een procesgestuurde organisatie, waarbij het proces dat de cliënt doorloopt leidend is. In feite is er sprake van drie processen, te weten: de cliëntrouting, het behandelproces en het hospitality/facilityproces. De vraag is hoe je deze processen herkenbaar laat terugkomen in de structuur van de organisatie.

 

Wat en hoe?

Deze processen zijn herkenbaar vertaald in de hoofdstructuur van de organisatie. Ze worden als volgt aangestuurd:

  • De cliëntrouting wordt gestuurd vanuit het Health Office. Het Health Office zorgt ook voor de afstemming tussen het aanbod van Vincent van Gogh en de vragen en behoeften van (toekomstige) cliënten.
  • De zorginhoudelijke kanten van het behandelproces worden gestuurd vanuit het Medical Office en
  • Het hospitality/facilityproces wordt gestuurd vanuit het Operations Office.

Het Health Office stuurt ook de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten aan en maakt (productie)afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en gemeenten. Het Health Office speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van zorgketens, netwerken en proposities in de markt.

Het Medical Office richt zich op de behandelinhoud (de effectiviteit en de kwaliteit van de patiëntenzorg), op de optimale inzet van de behandelaren en op de verdere ontwikkeling van zorgprogramma’s.

In het Operations Office tenslotte zijn de ondersteunende diensten ondergebracht. Dit organisatieonderdeel zorgt er voor dat Vincent van Gogh patiëntenzorg van topkwaliteit kan leveren: klantvriendelijk, toegankelijk en gastvrij. Het bewaakt ook de balans tussen kwaliteit en kosten in de bedrijfsvoering.

Het Financial Office tenslotte monitort of iedere gespendeerde euro bijdraagt aan gezondheidswinst voor de cliënten, nu en in de toekomst. Op deze wijze is de organisatie goed voorbereid op de toekomst waarin procesgericht werken en een ketenbenadering centrale thema’s zijn.

 

Deze Spark verscheen eerder in de publicatie ‘Andere tijden, flexibel organiseren van de Denktank GGZ 2025. Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze Denktank, neem dan contact op met het secretariaat van Koplopers in de Zorg via secretariaat@koplopersindezorg.nl

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: