koplopers-logo-122x113

Sparks zijn frisse en inspirerende ideeën die de dagelijkse praktijk makkelijker maken. Dit keer Stichting Anton Constandse over het overdagen van de verantwoordelijkheid voor het eigen vakmanschap aan de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen.

 

Waarom?

Binnen Stichting Anton Constandse zijn de verantwoordelijkheden op het terrein van vakmanschap formeel gedelegeerd naar de Sociaal psychiatrisch ondersteuners. Dit houdt in dat de medewerkers zelf op basis van hun professionele deskundigheden het werk binnen kaders mogen invullen. Op welke wijze kunnen de medewerkers hun vakmanschap op peil houden , c.q. wanneer is hun vakmanschap gegarandeerd en kan deze verantwoordelijkheid worden overgedragen.

 

Wat en hoe?

De Sociaal psychiatrisch ondersteuners hebben een post-hbo-opleiding gevolgd die volledig gericht is op herstelondersteuning. De opleiding is ontwikkeld door de Stichting Anton Constandse en de Hogeschool Leiden en is in 2015 erkend door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. De spo’ers werken binnen zelfstandige werkeenheden samen met sociaal psychiatrisch medewerkers. Alle 155 betrokken medewerkers hebben deze opleiding doorlopen en zijn geaccrediteerd voor de werkzaamheden. Het gewenste niveau van vakmanschap is op deze wijze gegarandeerd. Met andere woorden: Men heeft intellectueel leiderschap getoond en een heldere Doctrine voor de vakinhoud geformuleerd, deze neergelegd in een opleiding en het volgen van deze opleiding als eis gesteld. Het hebben van een dergelijke Doctrine komen we ook tegen bij voorbeeld Indigo, of organisaties die met bepaalde vastgestelde methodieken werken als Triple C.

 

Deze Spark verscheen eerder in de publicatie ‘Andere tijden, flexibel organiseren van de Denktank GGZ 2025. Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze Denktank, neem dan contact op met het secretariaat van Koplopers in de Zorg via secretariaat@koplopersindezorg.nl

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

One Comment

  1. […] specifieke opleiding en bijbehorende accreditatie maakt het voor Stichting Anton Constandse (zie Spark: Stichting Anton Constandse: vakmanschap verankerd) mogelijk een ander besturingsconcept te introduceren. De vraag was hoe een en ander juridisch en […]

    Beantwoorden

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: