Van denken naar doen

De zorg is volop in ontwikkeling maar vijf jaar Koplopers in de Zorg laat zien dat deze inspanningen vaak verspreid over een groot aantal organisaties plaatsvinden, niet worden gecoördineerd en kennis en ervaring lang niet altijd worden gedeeld. En dat terwijl overal pareltjes van innovatie te vinden zijn die gecombineerd tot grote veranderingen zouden kunnen leiden. Om deze ontwikkelingen te versnellen is het onze ambitie om de denk- en doekracht van een aantal zorgorganisaties te combineren en te concentreren rondom een aantal thema’s. Dit is geen eenmalige exercitie maar dient een raamwerk en toetsingskader voor ontwikkeling in de komende jaren op te leveren.

Strategische thema’s

Het project richt zich op de top 10 strategische thema’s in de zorg. De partners binnen dit project benoemen deze top 10 tegen de achtergrond van toekomstige ontwikkelingen. Deze thema’s kunnen betrekking hebben op interne, maar ook externe onderwerpen. Voorbeelden van interne thema’s zijn besturingsconcepten, strategievorming, het portfolio, medewerkers en teams, digitalisering, samenwerkingspartners- en relaties, primair proces en zorgpaden et cetera. Externe thema’s zijn bijvoorbeeld arbeidsmarkt, wet- en regelgeving, concurrentie en contractering. De thema’s worden geanalyseerd en de doelen over 5 of 10 jaar worden per thema geformuleerd. Vervolgens ontwikkelen we scenario’s op welke wijze van de huidige situatie naar de gewenste situatie kan worden gekomen. Het gaat hierbij vooral om een praktische vertaling naar de realiteit van de partners binnen het project.

Forecasts

Om een beeld van de toekomst te krijgen, kunnen we gebruikmaken van de forecasts van de verschillende denktanks van Koplopers in de Zorg. Deze forecasts worden samengesteld door hoogleraren op de verschillende terreinen. Er komen forecasts over Kwetsbare groepen (kwartaal 1), de GGZ (kwartaal 2) en Ouderen (kwartaal 3). Jeugd sluit het geheel van forecasts af (kwartaal 4). De forecasts dragen bij aan het inzicht in toekomstige ontwikkelingen en zullen de deelnemers inspireren om anders naar de toekomst te kijken.

Agenda voor de toekomst

Het geheel wordt vastgelegd in ‘De agenda voor de toekomst’, waarvan we de voortgang jaarlijks zullen monitoren. Op deze wijze vindt op inspirerende wijze kennisuitwisseling gedurende langere tijd plaats tussen alle partners van het project. We werken daarnaast nauw samen met Zorgcommunity en de Zorgincubator van deze community.

Je denkt en doet mee, en krijgt inspiratie en waardevolle informatie voor jouw eigen strategische plannen!

Wil je ook partner in dit project worden, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@koplopersindezorg.nl. Er is een projectplan aanwezig.

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: