In opdracht van Zorginstituut Nederland is tussen september 2018 en juni 2019 een onderzoek uitgevoerd naar succesfactoren voor het samen beslissen tussen zorgverlener en patiënt, en het gebruik van uitkomstinformatie daarbij. ‘Samen beslissen’ betekent dat de zorgverlener en patiënt of cliënt samen beslissen over welke zorg het beste past. Ook de uitkomstinformatie, over de resultaten van een behandeling, worden niet alleen door artsen maar ook steeds vaker door patiënten bijgehouden. De resultaten van dit onderzoek van Equalis en VU Amsterdam helpen beleidsmakers en zorgaanbieders om Samen Beslissen nog beter te faciliteren en om uitkomstinformatie zo te implementeren dat deze ook gebruikt kan worden in het gesprek tussen zorgverlener en patiënt.

Uitkomstinformatie vaak niet direct beschikbaar

De onderzoekers concluderen dat rol van uitkomstinformatie nog beperkt is. Dat komt onder meer doordat uitkomstinformatie niet direct beschikbaar is om samen te beslissen. Zorgverleners en patiënten zijn wel bereid om samen te beslissen. Het gebeurt ook al. Zorgverleners geven hier wel een eigen invulling aan en werken meestal niet op basis van een algemeen model. Ook is de ene patiënt actiever in het zoeken van informatie en vragen stellen dan de andere.

Belangrijkste aanbevelingen:

  1. Laat Samen Beslissen aansluiten bij de dagelijkse praktijk en zorg dat het opheffen van machtsongelijkheid tussen zorgverlener en patiënt geen doel op zich wordt.
  2. Sluit aan bij wat al goed gaat. Samen Beslissen bleek in het praktijkonderzoek geen radicaal nieuwe aanpak, maar sluit aan bij de beroepsethiek en bestaande werkwijzen van zorgverleners.
  3. Zorg dat Samen Beslissen geen eenmalig trucje maar een professionele werkwijze wordt. Samen Beslissen is niet één gesprek, maar een langlopend proces.
  4. Zet in op het empoweren van de zorgverlener om patiënten te betrekken. Leg niet alleen uit wat Samen Beslissen voor de patiënt kan betekenen, maar juist ook wat het inhoudt voor de zorgverlener.
  5. Samen Beslissen vraagt ook om een actieve houding van de patiënt.
  6. Het overbrengen van informatie vraagt om kennis en kunde van de zorgverlener.
  7. Zorg voor middelen om goed samen te kunnen beslissen. Uitkomstinformatie moet laagdrempelig aangeboden worden en makkelijk toegankelijk; pas dan zullen zorgverleners het toepassen omdat het ten goede komt aan het werk.
Wil je het hele rapport bekijken? Log hieronder in of registreer je gratis als lid van Zorgcommunity en krijg onbeperkt toegang tot alle content!

Gepubliceerd door Zorgcommunity Redactie

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: