koplopers-logo-122x113KOPLOPERS // Deze broedplaats van nieuwe ideeën en kennisontwikkeling is het terrein van Koplopers in de Zorg. Bestuurders en managers uit de zorg voor kwetsbare groepen werken hierin samen aan verbreding en verdieping van de kennis omtrent de zorg.

 

De denktank Kwetsbare Groepen is al twee jaar actief. De volgende organisaties hebben tot nu toe deelgenomen of nemen deel aan deze denktank:

 • ASVZ
 • Cordaan
 • Driestroom
 • Koninklijke Kentalis
 • Maeykehiem
 • Prisma
 • Pluryn
 • Robbert Coppes Stichting
 • SOVAK
 • Trajectum
 • Twentse Zorgcentra.

De denktank heeft haar bevindingen vastgelegd in de publicatie ‘Zorg voor kwetsbare groepen in de toekomst’. Dit is een webbased publicatie die flexibel van opbouw is en voortdurend kan worden aangepast aan de actualiteit.

Roadmap denktank kwetsbare groepen 2018 – 2019

Op dit ogenblik wordt er door de Denktank gewerkt langs de lijnen van de Roadmap Denktank Kwetsbare Groepen 2018 – 2019. Van een afstand bekeken vallen de activiteiten van de denktank in uiteen in drie delen:

 • Het opbouwen van een kennisnetwerk.
 • Een verder uitbouwen van de basispublicatie ‘Zorg voor kwetsbare groepen in de toekomst’.
 • Het opbouwen van een kennisdatabase.

 

Het opbouwen van een kennisnetwerk

Het idee hierachter is dat veel kennis binnen de sector ‘verborgen’ is bij individuen. Om deze kennis te ontsluiten willen we eerst de relevante onderwerpen in kaart brengen om vervolgens daar de namen van de experts bij te vinden. Hiertoe gebruiken wij een methodiek die door GuruScan is ontwikkeld. In de eerste helft van 2018 heeft er een eerst Knowledge Booster webinar plaatsgevonden, dat een eerste schets van het kennisnetwerk heeft opgeleverd. In de komende periode we met behulp van meerdere webinars de kennis verder in kaart brengen.

 

Publicatie ‘Zorg voor kwetsbare groepen in de toekomst’

Het idee was en is om een flexibele publicatie als drager van kennis voor de sector en geïnteresseerden op te stellen. We hebben gekozen voor readymag dat de mogelijkheid biedt een webbased publicatie op te stellen. Dit heeft geleid tot Zorg voor kwetsbare groepen in de toekomst’, een publicatie die al een eerste update heeft gehad. In feite is deze publicatie opgebouwd uit drie niveaus:

 • De hoofdverhaallijn;
 • de cases;
 • de aanvullende literatuur.

 

Kennisdatabase

De ambitie is om een kennisdatabase op te bouwen rondom allerlei inhoudelijke onderwerpen, een grote bibliotheek waar iedereen de voor hem/haar relevante informatie kan vinden. Het sluit nauw aan op de literatuur die al genoemd is bij de publicatie ‘Zorg voor kwetsbare groepen’. Het komende jaar gaan we door met het verzamelen van relevante documenten, methodieken et cetera.

 

Meebouwen?

Wilt u meedenken en meebouwen met de Denktank Kwetsbare groepen neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

One Comment

 1. […] Kentalis is deelnemer aan de Denktank Kwetsbare Groepen die bouwt aan een kennisnetwerk rondom kwetsbare groepen en scenario’s voor de toekomst opstelt, […]

  Beantwoorden

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: