INTERVIEW // Wat vinden jullie van de Nederlandse zorgsector? Om daar achter te komen gaan we het gesprek aan met professionals op verschillende posities en uit verschillende sectoren in de zorg. Niels Bloembergen is Innovator bij Zorggroep Alliade. In dit interview vertelt hij over werken in de zorg, de uitdagingen in de zorgsector en zijn visie op de toekomst van zorg.

Zorggroep Alliade faciliteert en verbindt negen zorgpartners met samen meer dan 5000 medewerkers. Zij zijn deskundig op het gebied van gehandicaptenzorg, ouderenzorg, arbeidsreïntegratie, orthopedagogische behandeling en thuiszorg. Niels richt zich vooral op Reik, een organisatie die hulp en ondersteuning biedt voor mensen met een Licht verstandelijke Beperking.

‘Voor elk probleem is een oplossing, voor elke oplossing niet een altijd een probleem.’

Kiezen voor de zorgsector

‘Zorg heeft mijn hart en de doelgroep, mensen met een licht verstandelijke beperking helemaal. Ik heb als grote voordeel voor alles wat ik nu doe op innovatiegebied dat ik meer dan tien jaar ‘met de poten in de klei gestaan’. Ik ken de doelgroep, de cultuur, de organisatie, mijn collega’s en belangrijker nog: ik weet hoe de dag eruit ziet op de werkvloer. En dat heb ik niet vanuit een boekje geleerd. De dag is altijd anders en niet te voorspellen.’

‘Er is niets dankbaarder dan mogen zorgen voor een ander. Iemand helpen bij wie het alleen even niet meer lukt. Of dit nu in lichamelijke of geestelijke gezondheidszorg is maakt niets uit. Uiteindelijk is er één heel groot gezamenlijk doel: dat je zo zelfstandig mogelijk verder kunt. Autonomie. Dat wil iedere cliënt en patiënt. En samen daaraan werken is prachtig! De enorme bureaucratie en regeldrift in de zorg zijn wel heel lastig. Het probleem hierbij is dat fouten niet meer geaccepteerd worden, dan wordt er gelijk een regel of procedure bedacht om herhaling te voorkomen. Ik denk dat je moet accepteren dat fouten maken erbij hoort. De kunst is om de balans te vinden tussen beheersen en accepteren, maar met name is het van groot belang regelmatig kritisch te zoeken naar de paarse krokodillen. Waarom doen we dit eigenlijk? Zowel landelijk, regionaal als in je eigen organisatie.’

‘De kwaliteit van de Nederlandse zorg is bizar hoog. Maar daar betalen we wel een prijs voor. Hoe een land de zorg heeft geregeld is een direct afspiegeling van de welvaart en het land zelf. Ik denk dat we kunnen ‘Ontregelen’ en meer verantwoordelijkheid moeten leggen bij de zorgverlener. Vertrouw op zijn of haar kwaliteit en expertise. Hulpverleners zijn dan gemotiveerder en alleen dat al vergroot de kwaliteit. Daarnaast hebben we nog een flinke klus met betrekking tot gelijkwaardigheid tussen patiënt en hulpverlener. Ga samen op zoek naar de beste behandeling of begeleiding.’

Wat doet een innovator in de zorg?

‘Als innovator in de zorg ben ik dagelijks op zoek naar de gouden combinatie van een vernieuwing en een verbetering. Vaak hebben we dan de meest futuristische robots, VR en technische snufjes voor ogen. Uiteraard is deze ontwikkeling razend interessant, maar juist ook kleine interne innovaties om bijvoorbeeld op een andere manier met regels op te gaan kunnen een groot verschil maken. In de zorgorganisatie van de toekomst gaan eHealth en Blended zorg de standaard worden. Ik denk dat acceptatie van zorg op afstand en digitale zorg komende jaren een spectaculaire vlucht gaat maken. Een wachtlijst bij een behandeling in Amsterdam, maar wel plek in Leeuwarden? Via digitale programma’s en online contact kun je geografische problemen straks gewoon omzeilen. Het duurt even, maar gezien de patiënt en met name de behandelaar van de toekomst – doorslaggevend voor acceptatie en adoptie van eHealth – nu massaal online aan het communiceren is, gaat dit een vlucht nemen. Ik denk dat zorgorganisaties zich hierop moeten voorbereiden. Het is daarnaast volgens mij een van de op korte termijn haalbare oplossingen voor de toenemende zorgstandaard en oplopende kosten.’

Acht jaar geleden zijn we begonnen met de ontwikkeling van www.jouwomgeving.nl. Hierin is alles wat wij schrijven online zichtbaar voor de cliënt. Dit is technisch niet heel lastig, maar vereist een compleet andere manier van denken en werken. Het gaat namelijk hier om regie uit handen geven en volledige transparantie. Dat is het lastige gezien dit om gedrag gaat. Vertrouwen en lef. Allemaal moeilijk op te sturen en te meten, maar het heeft ons al veel gebracht. De impact is enorm. In basis is het ontwikkeld bij Reik, Ambiq en Drieversdale. We begonnen met 6 cliënten, maar hebben inmiddels landelijk 40k gebruikers die middels het platform meer regie over hun behandeling hebben en echt samenwerken! Nu werk ik aan mijn nieuwste innovatie: www.ontregel.nu, waarin je als cliënt meer eigen regie krijgt met betrekking tot regels en afspraken. Daarnaast ben ik founder van de Mediajungle, een bordspel met een app die dialoog speels prikkelt en al binnen 130 instellingen wordt gespeeld. Mediajungle werkt aan de gelijkwaardige dialoog tussen begeleiders, ouders, leerkrachten en jongeren aangaande mediagebruik. Daar ben ik erg trots op!

Transformeren en transparantie

‘We moeten transformeren om de betaalbaarheid van de zorg te kunnen garanderen! Niet kleinschalig maar op grote schaal digitale zorg implementeren en het gebruik ervan belonen bij patiënt en zorgverlener. De E voor E-health moet verdwijnen! Ook digitale zorg is immers zorg. Aan de middelen ligt het niet. Er is al heel erg veel beschikbaar, maar het wordt veel te weinig ingezet terwijl de patiënt het wel wil. Het E-consult van huisartsen neemt gestaag toe. Dat kan sneller! Iets meer lef en prikkel is op zijn plaats. Verplicht een ziekenhuis bezoeken voor de uitslag is niet meer van deze tijd. Dat kan anders! Nu moet ik een halve dag vrij nemen voor een bezoek van een kwartier waarin mij verteld wordt dat de uitslag van het onderzoek niets zorgwekkends op heeft geleverd. Daarnaast moet het financieringsmodel op de kop. Er wordt te veel verdiend aan ziek zijn. Een te betwisten prikkel.’

‘Er mag ook meer focus komen op transparantie. Burgers zijn niet gek en willen weten wat iets kost. Waar gaat de zorgpremie naartoe? En laten we vervolgens met z’n allen kritisch kijken naar hele dure behandelingen in de laatste levensfase die het leven slechts met enkele dagen of weken verlengen. Prima als je dat als patiënt weet en vervolgens hier ook voor kiest, een goed en groot recht. Maar misschien wil de patiënt het liever anders en de kosten uitsparen. Hoe mooi zou het zijn dat je als patiënt vervolgens mag kiezen naar welk medisch onderzoek een deel van jouw besparing mag. Dat lijkt mij super waardevol. Een erg gevoelige kwestie die veel vragen en discussie oplevert. Laten we daar in ieder geval de dialoog over starten.’

Welk advies geef je de minister en de Secretaris-Generaal van VWS?

‘Maak keuzes. Structureel de premie of het eigen risico verhogen lost de problemen niet op. We zullen naar een andere manier van werken moeten.

En mij uitnodigen natuurlijk.’

Deze video inspireert Niels

‘Eigenlijk alles van Simon Sinek.’


Gepubliceerd door Jet Dingemans

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: