Vanaf 1 juli 2020 zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor het op verzoek van de cliënt aanleveren van de eigen zorggegevens. Vanaf die datum is een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) wettelijk verplicht. Zorgverleners moeten dan hun patiënten online inzage bieden in het medisch dossier. Alle Nederlanders hebben dan het recht kosteloos hun medische gegevens elektronisch op te vragen. Daarnaast moeten patiënten kunnen aangeven welke gegevens wel of niet door welke zorgverleners mogen worden ingezien. Dit heeft grote gevolgen voor zorginstellingen.  Zij moeten immers hun ICT-infrastructuur zo inrichten dat de cliënt of patiënt gemakkelijk toegang heeft tot de eigen informatie.

Een PGO is dus een Persoonlijke Gezondheidsomgeving voor alle gezondheidsinformatie en –ondersteuning, waar gebruikers online en op een veilige manier gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen. Een PGO is een levensbreed online hulpmiddel voor alle burgers – patiënten en cliënten – om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, van inentingen tot onderzoeksuitslagen.

Door te werken met een digitaal platform wordt een impuls gegeven aan de versterking van de verbinding tussen ziekenhuis, thuiszorg, GGZ en huisartsen. Het platform maakt het mogelijk tot een betere uitwisseling van gegevens te komen tussen cliënt/patiënt, het eigen netwerk (informele zorg) en zorgprofessionals.

Bij de inrichting van een digitaal platform draait het om drie componenten: hoe leg ik gegevens vast, welke functionaliteiten bied ik aan en hoe faciliteer ik (zorg)netwerken. De overheid en MedMij (verantwoordelijk voor de te gebruiken standaarden) richten zich met het PGO vooral op medische gegevens. Natuurlijk is dit belangrijk, maar het gaat er vervolgens vooral om wat je met die gegevens kunt:  hoe zorg je dat er relevante informatie beschikbaar is rondom de cliënt/patiënt en het zorgproces. Door het optimaliseren van (digitale) interactie kan de kwaliteit worden verbeterd en de (transactie)kosten worden verlaagd. Door het digitale platform is  er 24uurs toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. Op deze manier wordt een PGO niet een administratieve aanvulling maar een middel om zorgprocessen te optimaliseren.

Tips:

  • Richt zorgnetwerken in op basis van platformtechnologie
  • Zorg via datagedreven werken voor een verbinding tussen Wmo, Zvw en Wlz

Gepubliceerd door Harry Woldendorp

Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: