Het ministerie van VWS heeft op 16 april bevestigd dat drie maanden uitstel wordt verleend voor het indienen van de einddeclaratie van 2019. Dit is een gevolg op een al eerder gepubliceerd besluit van de Staatscourant van 7 april jongsleden.

Naast het uitstel is ook besloten dat het rapport van feitelijke bevindingen, dat nog gehandhaafd werd in het meest recente accountantsprotocol, alsnog komt te vervallen.

Opgesomd heeft het ministerie het volgende besloten:

  • Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht voor de verantwoording KiPZ 2019 > € 125.000
  • Het rapport van feitelijke bevindingen is niet meer verplicht voor de verantwoording KiPZ 2020 (op basis van het vernieuwde accountantsprotocol)
  • Er wordt drie maanden uitstel verleend voor indiening verantwoording KiPZ 2019. Verdere verruiming kan in de toekomst tot de mogelijkheden behoren.

Hoe werkt dat in de praktijk?

De subsidieregeling KiPZ stimuleert organisaties die medisch specialistische zorg leveren om in de kennis en vaardigheden van hun personeel te investeren. De regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg is complex en een aanvraag kost veel tijd en moeite, net zoals het bijhouden van de administratie.

Door de huidige wijziging heb je gelukkig meer tijd om de administratie compleet te maken en je rapportage te schrijven. Let wel op dat het vaak lastiger is om de administratie nog te verzamelen en eventueel te corrigeren als de activiteiten al langer geleden zijn afgerond. Verder is het onderzoek voor het rapport van feitelijke bevindingen dus niet meer nodig

Hoe zit het met de KiPZ aanvraag 2020?

Vanwege de coronasituatie is het waarschijnlijk dat het eerder ingediende opleidingsjaarplan 2020 niet uitgevoerd kan worden. Het ministerie bevestigt dat de middelen die eerder gereserveerd waren, nu besteed kunnen worden aan opleidingsactiviteiten voor zorgprofessionals die worden ingezet in de zorg voor coronapatiënten. Daarnaast geeft de regeling ruimte aan instellingen om na de toekenningsverlening af te wijken van het oorspronkelijke jaarplan. Mocht dat gebeuren, dan  is het vooral zaak om wijzigingen goed te beschrijven in de verantwoording van 2020.


Whitepaper

De vraag naar zwaardere zorg stijgt, net als het aantal openstaande vacatures in de zorg. Nieuwe gekwalificeerde medewerkers vinden, is lastig. Het bijscholen en opleiden van personeel dat al in dienst is, wordt daarom steeds belangrijker. Wanneer je jouw medewerkers een opleiding of training laat volgen, maak je waarschijnlijk steeds een kosten-baten afweging. Maar neem je daarbij ook alle verschillende subsidiemogelijkheden mee?

Middels dit whitepaper willen wij jou graag op de hoogte stellen van de verschillende opleidingssubsidies, wat je nodig hebt bij de aanvraag en wat het je allemaal kan opleveren!

Gepubliceerd door Thomas Pillen

Thomas Pillen is Productmanager Opleidingssubsidies bij OAZ subsidieadvies. Hij is samen met zijn team verantwoordelijk voor de realisatie van alle vormen van opleidingssubsidies voor meer dan 150 grote organisaties. Het zoeken naar de juiste oplossing voor al deze klanten is een dagelijkse uitdaging waar hij veel energie uit haalt.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: