Sparks zijn frisse en inspirerende ideeën die de dagelijkse praktijk makkelijker maken. Dit keer RIBW Brabant over het bewaken van deskundigheid in wijkteams.

Waarom?

Met de invoering van de WMO in 2015 ontstond de noodzaak de begeleiding van cliënten meer vanuit de wijk, dichter bij de cliënt, te organiseren. RIBW Brabant heeft er toen voor gekozen haar teams wijkgericht te gaan organiseren. Daarbij is zo veel mogelijk aangesloten bij de indeling van de wijken die door gemeenten gehanteerd werd. Vanuit de wijkteams worden alle mensen in de betreffende wijk begeleid bij hun hulpvragen. Die kunnen uiteraard zeer divers zijn.

Voorheen waren de teams van RIBW Brabant georganiseerd rondom specialismen, de begeleiding van mensen met een soortgelijke hulpvraag of een soortgelijke diagnose. Denk aan teams voor de begeleiding van mensen met problemen op het gebied van autisme, ouderen met psychiatrische problematiek en gezinnen met psychiatrische problemen.

Door het werken in de wijkteams dreigde specialistische deskundigheid die was opgebouwd verloren te gaan. Dat staat haaks op het beleid van RIBW Brabant waarin opleiding en deskundigheidsbevordering van medewerkers altijd hoog in het vaandel heeft gestaan. En dat wilden ze zo houden. De vraag was dan ook aan de orde ‘Hoe houden we de deskundigheid hoog?’

Wat en hoe?
Er is gekozen voor twee oplossingen. Allereerst werd dit ondervangen doordat specialistische woonvoorzieningen konden blijven bestaan, omdat ze al in een wijk stonden. Daardoor kon die deskundigheid dáár behouden blijven.

Hier bleef het niet bij, want de kennis moest ook voor andere teams in de organisatie en voor ambulante cliënten beschikbaar blijven. Dus werd er gezocht naar nieuwe manieren om specialistische kennis en expertise op peil te houden. Die hebben ze gevonden door tegelijkertijd met de transformatie naar de wijkgerichte teams, expertiseteams in te richten. Deze expertiseteams bewaken de deskundigheid op het desbetreffende gebied in de organisatie. Zo blijft de deskundigheid geborgd bij de medewerkers in de wijkteams.


Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: