KONINKLIJKE VAN GORCUM // De organisatie van de gezondheidszorg is complex en veeleisend en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Om als (toekomstig) beroepsbeoefenaar volwaardig en met succes en voldoening binnen de gezondheidszorg te kunnen werken, moet die organisatie wel gekend en doorzien worden. Dit boek van JMD Boot biedt daarvoor kennis en inzicht.

organisatie_gezondheidszorg_Koninklijke van GorcumBeroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten steeds meer. Ze worden geconfronteerd met structuren waarin ze moeten functioneren, met regelingen waaraan ze zich moeten houden en partijen waarmee ze moeten overleggen en tot overeenstemming moeten komen. In een instelling moeten ze marktgericht werken, voldoen aan prestatie-indicatoren en met patiënten- of cliëntenvertegenwoordigers rond de tafel.

In de vierde herziene editie zijn de ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg van de afgelopen jaren verwerkt. Het boek geeft daarmee een goed en samenhangend overzicht van de vele facetten binnen organisatie en beleid in de gezondheidszorg in Nederland.

Als vanouds biedt dit boek inzicht in de structuur en het functioneren van de gezondheidszorg. De actualiteit heeft een logische plaats in het licht van de beschreven ontwikkelingen door de jaren heen. Zo blijven bijvoorbeeld nieuwe wetgevingen en veranderende rollen van nationale en gemeentelijke overheid niet onbesproken.

Organisatie van de gezondheidszorg kan als (studie)boek in zijn geheel gebruikt worden, maar de hoofdstukken zijn ook zo geschreven, dat ze los van elkaar gebruikt kunnen worden.

Meer weten of kopen

Gepubliceerd door Tieneke Verheijen

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: