De zorg is op een groot aantal terreinen aan het flexibiliseren. Een van de veranderingen is de groei van netwerken. De klassieke organisatie verdwijnt en er ontstaan veel netwerken in organisaties. Organisaties ontwikkelen zich naar hybride vormen waarvan een deel ‘klassiek’ en het andere deel ‘netwerk’-achtig is.

Waarom gebeurt dit eigenlijk? En welke processen zorgen voor deze ontwikkeling naar netwerkorganisaties? Twee veranderingen spelen hierin een belangrijke rol:

1. De veranderende cliënt

De cliënt heeft de afgelopen jaren steeds meer zelf de regie genomen. Meer en meer bepaalt de cliënt mee wat de doelen van zijn zorg zijn en welke hulp hij nodig heeft om deze doelen te bereiken. Daarnaast krijgt zorg vaker een ondersteunend karakter en vindt het ‘dichter thuis’ bij de cliënt plaats.
Deze ontwikkelingen hebben direct effect op de cliënt zelf, maar ook op medewerkers en organisaties. Want als de cliënt meer regie neemt, zul je zowel de cliënt als je medewerkers meer moeten durven loslaten. Hoe ga je dat inrichten in de praktijk? Wat is het effect hiervan op de medewerker en organisatie? Hoe ga je besturen en aansturen? De antwoorden op deze vragen liggen vaak in een netwerkorganisatie. Een netwerkorganisatie past beter bij de veranderende cliënt.

2. Het veranderende portfolio

Bovengenoemde veranderingen zorgen ook voor verandering in portfolio’s. Standaardproducten vragen om de klassieke modellen zoals we deze al kennen in de zorg. Maar nieuwe uitdagingen als extramuralisering en ambulante zorg vragen sterker om het werken in netwerken. Kortgezegd, het veranderende portfolio zorgt tevens voor een versterkte vraag naar een netwerkachtig transactioneel model. Nieuwe structuren en processen zijn namelijk beter beheersbaar en bestuurbaar in dit model, zeker in deze tijden van verandering.
Andere tijden in de zorg vragen om meer en meer flexibel organiseren. Met alle vragen en uitdagingen van dien. Dit merk je vast in het dagelijkse werk. Wij wensen je veel succes met alle veranderingen die op je pad komen.
Wil je meer weten over:

  • hoe een netwerkstructuur eruitziet en welke eisen dit stelt aan de medewerkers en management;
  • hoe je vakmanschap kunt behouden in netwerken;
  • hoe je binding houdt met de op afstand werkende medewerker en de ‘moederorganisatie’?

Het boek ‘Andere tijden, flexibel organiseren‘ geeft antwoorden op deze vragen. Het boek is tot stand gekomen dankzij de Denktank GGZ 2020 en het platform Koplopers in de Zorg.


 

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: