Veel mensen in de zorg – wetenschappers, bestuurders, professionals en cliënten – maken zich zorgen over de toekomst van de zorg. Zorgorganisaties en professionals raken meer en meer gevangen in een web van bureaucratie en administratieve verplichtingen zodat ze niet meer aan hun eigen werkzaamheden toekomen, laat staan dat ze kunnen werken aan hun ambities. Beweging 2025 is een vereniging die hier verandering in wil brengen en heeft onderstaande uitgangspunten voor de zorg van de toekomst geformuleerd:

De uitgangspunten

  • meer vertrouwen in mensen en organisaties en daardoor minder bureaucratie
  • minder administratieve lasten en daardoor meer vrijheid voor mensen in de zorg
  • politieke beslissingen die getoetst zijn op zinvolheid en ervaringsfeiten
  • het gebruiken van wetenschappelijke inzichten om besluiten te onderbouwen
  • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.

De vereniging zorgt er voor dat de uitgangspunten levend blijven en inspireert mensen en organisaties om het anders te gaan doen. Organisaties en individuen kunnen lid van de vereniging worden, met als uitgangspunt dat de stem van de wetenschap, zorgorganisaties, professionals en cliënten wordt gehoord. Om haar doelstellingen te bereiken bundelt de vereniging de denk- en doekrachten van haar leden rondom een aantal strategische thema’s in de Agenda voor de toekomst. In deze Agenda worden de thema’s projectmatig verder uitgewerkt en naar de praktijk vertaald (van denken naar doen) met als doel dat het niet bij woorden blijft maar er ook daadwerkelijk verandering in de praktijk plaatsvindt. De thema’s worden ook vertaald naar randvoorwaarden te stellen aan de centrale overheid, zorgverzekeraars et cetera.

De vereniging i.o. wordt ondersteund door de 30 hoogleraren die meewerken aan het opstellen van onze Toekomstwijzers voor de GGZ, Kwetsbare groepen, Ouderen, Jeugd en Ziekenuizen. Deze hoogleraren vormen een wetenschappelijke raad die het beleid van overheid en zorgverzekeraars zal toetsen en indien noodzakelijk alternatieven zal ontwikkelen. Daarnaast brengt de vereniging namens haar leden gevraagd en ongevraagd advies uit richting de genoemde partijen.

Beweging 2025 is een initiatief van het nationaal kennisplatform Koplopers in de Zorg.

Doe mee!

Vind je ook dat een aantal zaken structureel moet veranderen in de zorg en wil je dat op een positieve wijze doen, wordt dan lid van Beweging 2025. Samen met wetenschappers, bestuurders, professionals en cliënten zetten we het komend jaar stappen die ertoe doen. Normaal betalen individuele leden € 25,- contributie per jaar, maar als je je opgeeft via Zorgcommunity is het lidmaatschap voor individuele leden gratis. Het lidmaatschap voor zorgorganisaties bedraagt € 250,- per jaar. Geef je op via het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl

Gepubliceerd door Jaap Jan Brouwer

Jaap Jan Brouwer is strategie- en innovatiedeskundige, en medeoprichter van het platform Koplopers in de Zorg. Met de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld schetsen van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daarop inspelen. Bent u bestuurder en wilt u hierover vertellen, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

One Comment

  1. […] op de GGZ, Ouderen, Jeugd en Ziekenhuiszorg. Ze zijn onderdeel van de activiteiten in het kader van Beweging 2025 en de Agenda voor de […]

    Beantwoorden

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: