Zelfsturende teams zijn populair in de zorg. Ze passen goed bij de transitie
waarin de regie van de cliënt en de professie van de zorgverlener centraal
staan. Adviesorganisatie FWG is veelvuldig betrokken bij de realisatie van
zelfsturing in de zorg. Gezien de vele vragen die er leven, besloten zij dieper
op de materie in te gaan en de opgedane kennis en ervaring te delen. Zij interviewden verschillende organisaties in de langdurige zorg die bezig zijn m››et zelfsturing. Die informatie vulden ze aan met ervaringen uit de adviespraktijk en beschikbare literatuur.

Wat is de ervaring met zelfsturende, zelforganiserende of zelfstandige
teams? Wat zijn opvallende resultaten? Hoe gaan organisaties van start?
En welke keuzes maken zij bij vraagstukken als de aansturing, de rol van
ondersteunende diensten, de verdeling van teamtaken, (team)beloning en
vakontwikkeling? De antwoorden leest u in de vijf hoofdstukken van deze
whitepaper. Maar eén ding is duidelijk na onze inventarisatie: zelfsturing is de hype voorbij.

Bekijk de publicatie


 

Gepubliceerd door Jet Dingemans

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: