Mijn profiel

Harry Woldendorp
Voornaam
Harry
Achternaam
Woldendorp
E-mailadres
harrywoldendorp@platformvmz.nl
Organisatie
CuraeVitel Balie
Functie
Bestuurder
Website (http://www.website.nl)
Biografie
Harry Woldendorp heeft bijna 30 jaar gewerkt als consultant en interim-manager in de gezondheidszorg. Kern van zijn adviespraktijk is hoe je organisaties (en mensen) toekomstbestendig maakt. 'Sinds 2017 heb ik met drie partners en mijn zoon een nieuw doel: op een andere manier invulling geven aan de relatie tussen cliënt en professional. We hebben een daarvoor platform in de ouderenzorg ingericht. Het gaat om ondersteuning bij zelfregie voor cliënten en ondersteuning van professionals op het gebied van vakmanschap en ondernemerschap. Daarnaast hebben we een adviespraktijk ingericht op het snijvlak van ICT, kwaliteit en nieuwe organisatievormen: VmZadvies. Voor cliënten zijn we bezig met een cliëntportaal: CuraeVitelBalie. Hierdoor kunnen cliënten zelf sturing geven aan hun zorgproces.'
Digitale transformatie in de zorg
2 maanden geleden geen commentaar

Digitale transformatie is hot topic in veel zorginstellingen, maar een samenhangende strategie ontbreekt vaak nog. Zo sluit je digitale dienstverlening aan op de behoeften van professionals en patiënten.

Wat is het verschil tussen zelforganisatie en zelfsturing?
2 maanden geleden geen commentaar

Er wordt veel discussie gevoerd over het nut van zelfsturing en het verschil met zelforganisatie. Waarom is die discussie nou zo ingewikkeld en hoe kun je daarmee omgaan?

Omslagfoto van navigeren in de zorg
3 maanden geleden geen commentaar

Cliëntportalen van gemeenten en zorginstellingen vereisen veel voorkennis. Hoe zorg je ervoor dat patiënten de weg weten te vinden in de gefragmenteerde toegang tot zorg?

Hoe kom je tot een effectieve veranderstrategie
3 maanden geleden geen commentaar

Reorganisaties in de zorg zijn inmiddels routine. Zo zorg je er volgens Harry Woldendorp voor dat zorgprofessionals uitgedaagd blijven in plaats van uitgeblust raken.

Cover Waardegedreven Zorg Harry Woldendorp
3 maanden geleden geen commentaar

Wat is de waarde van zorg? Met het antwoord op deze vraag kun je als zorgorganisatie processen beter inrichten en meer waarde creëren voor de patiënt.

netwerken zorgprofessionals
5 maanden geleden geen commentaar

In de zorg wordt veel gesproken over het cliëntperspectief. Vanuit dat perspectief is het merkwaardig dat de zorg is opgedeeld in drie segmenten: Wmo, Zvw en Wlz. De drie segmenten kennen een eigen toegang, eigen regels, eigen verantwoording en eigen financieringsgrondslag. Het is in deze context aan zorgorganisaties en zorgprofessionals om adequate netwerken voor professionals […]

digitaal platform zorg
5 maanden geleden geen commentaar

Vanaf 1 juli 2020 zijn zorginstellingen verantwoordelijk voor het op verzoek van de cliënt aanleveren van de eigen zorggegevens. Vanaf die datum is een zogeheten persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) wettelijk verplicht. Zorgverleners moeten dan hun patiënten online inzage bieden in het medisch dossier. Alle Nederlanders hebben dan het recht kosteloos hun medische gegevens elektronisch op te […]

Waardegedreven zorg als model voor de toekomst?
5 maanden geleden geen commentaar

Lees over twee soorten waardegedreven zorg en hoe deze het beste geïmplementeeerd kunnen worden in dit artikel van Harry Woldendorp.

6 maanden geleden geen commentaar

In deze blog bekijkt Harry Woldendorp de discussie rondom het overstappen naar het zzp’erschap analytisch. Op dit moment is er namelijk nog haast geen objectieve vergelijking te vinden op het web. Bekijk hoe jij in deze discussie staat en verrijk jezelf met tips!

Ondernemen in de zorg
10 maanden geleden geen commentaar

Steeds meer zorgprofessionals kiezen ervoor om individueel of met een aantal andere professionals zelf zorg te organiseren. Heeft werken binnen een organisatie nog wel meerwaarde?

Harry Woldendorp does not have any friends yet.
Zorgcommunity origami bird
Voor iedereen met een passie voor de zorg die kennis en ervaringen wil delen om de Nederlandse zorg nog efficiënter, beter, en vooral leuker te maken...