MeXtra is een ‘social eHealth network’, waarin hulpverlener, client, sociale omgeving van de client en de informele zorg samen kunnen werken aan de zorgvraag die leeft.

Het doel van MeXtra is om binnen een beveiligd digitaal dossier te werken aan een gestructureerd behandelplan. In de zorg mist de doelmatigheid en transparantie nogal eens. Daarom maakt MeXtra het mogelijk te werken met heldere doelen, transparante rapportages en evaluatie mogelijkheden.

Een ander voordeel is dat de behandelplannen en de rapportages inzichtelijk worden voor de client en eventueel zijn of haar omgeving. Het plan kan begrijpelijk worden gemaakt voor clienten van elk niveau doordat het mogelijk is om iconen, foto’s e.d toe te voegen.

Als laatste kunnen hulpverleners, clienten en het sociale netwerk van de client binnen 1 dossier rapporteren over voortgang en bevindingen. Bovendien worden taken duidelijk verdeeld onder de verschillende betrokkenen.

Meer informatie

Gepubliceerd door Zorgcommunity Redactie

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: