Het werken in de zorg wordt door het toenemende vergrijzing en gebruik van technologie lastiger. Het is daarom belangrijk dat kennis en vaardigheden van medewerkers in de zorg actueel is. Dit betekent dat er continu geïnvesteerd dient te worden in de deskundigheid van medewerkers. Om deze kosten te ondervangen, is de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) in het leven geroepen.

Recentelijk is bij ons bekend geworden dat dit jaar een aanvraag KiPZ voor 2020 gedaan kan worden. Er komt echter veel werk bij de administratie rond de aanvraag kijken. Welke documenten je nodig hebt voor de verantwoording en aanvraag, leggen wij jou graag uit!

De verantwoording voor de subsidieregeling

Sinds 2 oktober 2019 is door het ministerie van VWS het accountantsprotocol gepubliceerd. Hierin staat welke accountantsproducten opgenomen dienen te worden bij de verantwoording van subsidieregeling KiPZ. De verantwoording voor de subsidieregeling bestaat daarmee nu uit een activiteitenverslag, een financieel verslag inclusief accountantsrapportages.

In het activiteitenverslag wordt teruggeblikt op de voortgang van de strategische doelstellingen en het strategisch opleidingsbeleid. Daarnaast kijk je als organisatie ook naar verbeterpunten.

In het financieel verslag rapporteer je over de gedane uitgaven. In ieder geval zullen facturen, betaalbewijzen, loonstroken en een urenverantwoording opgenomen moeten worden ter onderbouwing van de subsidie.

KiPZ aanvragen voor 2020

Hoewel de regeling voor 2020 nog niet is gepubliceerd, is het wel duidelijk dat ook dit jaar weer een aanvraag voor 2020 mogelijk is. De deadline voor indienen is waarschijnlijk 19 december 2019 al!
Om een goede aanvraag te kunnen doen moet je weer de volgende documenten opstellen of verzamelen:

  • Aanvraagformulier KiPZ 2020.
  • Jaarcijfers 2018, ter verantwoording van de ZVW omzet.
  • Strategisch opleidingsplan, met daarin in ieder geval het jaar van de aanvraag (2020).
  • Jaarplan en begroting van 2020. Hierin neem je alle opleidingsactiviteiten van 2020 op.
  • Een instemmingsverklaring of akkoordverklaring van de ondernemingsraad of vertegenwoordiging personeel.

19 december komt alweer bijna om de hoek kijken. Het is daarom goed om zo snel mogelijk te beginnen met het schrijven van in ieder geval het Strategisch opleidingsplan (wanneer nodig) en het jaarplan. Hierin kun je namelijk direct de aanbevelingen uit het activiteitenverslag 2019 meenemen en sla je twee vliegen in een klap.

OAZ ondersteunt jouw organisatie graag met het opstellen van een aanvraag, maar ook met het verantwoorden van de projectadministratie. Daarnaast adviseert OAZ graag in groter geheel over jouw opleidingssubsidies door direct mee te denken over het verschil in opleidingsbegroting en subsidieopbrengsten.

Meer ondersteuning bij de aanvraag?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over KiPZ of ben je benieuwd hoe wij jullie kunnen ondersteunen bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met Thomas Pillen. Je kunt een mail sturen naar tpillen@oazsubsidie.nl of bel 088-5600700


Gepubliceerd door Thomas Pillen

Thomas Pillen is Productmanager Opleidingssubsidies bij OAZ subsidieadvies. Hij is samen met zijn team verantwoordelijk voor de realisatie van alle vormen van opleidingssubsidies voor meer dan 150 grote organisaties. Het zoeken naar de juiste oplossing voor al deze klanten is een dagelijkse uitdaging waar hij veel energie uit haalt.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: