In 2015 heeft de Rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de inwoners overgedragen aan de gemeenten. Elke gemeente moet zorgen dat de inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen op de arbeidsmarkt (Participatiewet) en dat mensen, ook als zij niet kunnen werken, de financiële (bijstandsuitkering , schuldhulpverlening) en de maatschappelijke ondersteuning krijgen die zij nodig hebben (Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO). Ook Jeugdzorg werd een nieuwe gemeentelijke taak. Deze taakverdeling is best logisch, want de gemeenteorganisatie staat veel dichter bij de mensen dan ‘Den Haag’.

Met de invoering van de nieuwe wmo kreeg de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren alle instrumenten in handen om inwoners te ondersteunen. Bij het nemen van beslissingen over die ondersteuning kun je kijken waar iemand formeel recht op heeft, om dat vervolgens te verstrekken. Maar je kunt ook proberen uit te vinden hoe je écht van betekenis kunt zijn voor de inwoner. Zij gebruiken hierbij de SpiegelTeam-methode: elke inwoner die zich bij de gemeente meldt, krijgt een vaste consulent binnen een multidisciplinair team. De consulent wijst in nauw overleg met zijn collega’s de inwoner de weg, waarbij deze zo veel mogelijk zélf de regie houdt.

Bekijk de publicatie

 


 

Gepubliceerd door Jet Dingemans

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

One Comment

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: