Schrijven voor Zorgcommunity
Wat vind je van deze bijdrage?

Leuk dat je geïnteresseerd bent in schrijven voor Zorgcommunity! We werken met een aantal vaste auteurs en krijgen vanuit diverse kanalen in en rondom de community content aangeleverd.

Hier vind je de spelregels en een stijlgids, maar ook tips en tricks voor het schrijven van goede content. Zorgcommunity staat open voor nieuwe auteurs en we zijn altijd op zoek naar interessante, vernieuwende en prikkelende content.

Aanleveren van content

Heb je een stuk geschreven? Je kunt deze zelf insturen wanneer je bent ingelogd als schrijver. Ben je nieuw bij Zorgcommunity? Stuur dan een e-mail naar de redactie: jdingemans@zorgcommunity.com. Wij zullen je dan uitnodigen als schrijver waarna je direct aan de slag kunt. Onder je artikel komt een kleine auteursbiografie te staan waarin je wat kunt vertellen over wie je bent en wat je doet.

Contentsoorten

Op het platform van Zorgcommunity vind en deel je de volgende soorten content:

ARTIKELEN / hieronder lees je daar meer over
VIDEO’S /  zoals instructievideo’s vlogs, leergangen, eventverslagen en animatiefilmpjes
VACATURES / vind de juiste match voor jouw vacature door ‘m te delen via Zorgcommunity
EVENTS / denktanks, congressen, summits en andere bijeenkomsten
BOEKEN / presentatie van boeken over de zorg of gerelateerde onderwerpen

Elk artikel heeft een korte inleiding van zo’n vijftig woorden. De lengte van een artikel is minimaal 500 en maximaal 1500 woorden.

De spelregels

// Een artikel is niet bedoeld om je eigen organisatie aan te prijzen. Je mag natuurlijk wel refereren aan je eigen ervaringen.
// Het thema van een artikel past binnen de kennisdomeinen van Zorgcommunity.
// Je artikel bevat unieke content, dus geen plagiaat. De content wordt niet op andere plekken gepubliceerd. Dit kan je positie in de zoekresultaten van Google namelijk negatief beïnvloeden.
// Een artikel mag geen beledigende of discriminerende elementen bevatten.
// Je schrijft op persoonlijke titel.
//Het is altijd mogelijk om gratis een artikel te plaatsen. Wij doen hier dan geen verdere promotie voor. Een aanvullend promotiepakket vergroot natuurlijk wel de kans dat je artikel gelezen wordt.
// Ten allen tijde behouden we het recht om een artikel af te wijzen vanwege de inhoud.

Pakkende content

Wil je met jouw artikel de aandacht van de community trekken? Zorg dan dat de content de volgende elementen bevat:

RELEVANT / Hoe belangrijk is het onderwerp waarover het artikel gaat voor de lezers? Wordt het herkend als authentiek en waardevol?

ACTUEEL / Welk actuele vraagstuk stelt het artikel aan de orde? Waarom nu, bij welke ontwikkeling haakt de tekst aan?

ONDERBOUWING / Worden stellingen en aannames voldoende onderbouwd? Dit is van belang in verband met de geloofwaardigheid van een artikel. Vermeld ook je bronnen (met link).

INFORMATIEF / Zit er voldoende informatie in een artikel om de lezer te inspireren en bij te dragen aan zijn of haar kennis?

TOEGANKELIJK / Is het artikel wat betreft opbouw, stijl en taalgebruik gemakkelijk leesbaar en daarmee toegankelijk voor de lezers?
Bedenk: het is een teken van intelligentie om het complexe, simpel uit te leggen.

Tips & Tricks

Hou het kort en krachtig. Het lezen vanaf een beeldscherm is vermoeiender voor de ogen dan van papier.

Voegt iedere zin echt wat toe aan je verhaal? Kill your darlings!

Maak voordat je gaat schrijven eerst een indeling van het artikel en begin met de belangrijkste boodschap. Een koppenstructuur kan hierbij een handig hulpmiddel zijn. 

Lezers scannen veel, zeker online. Hou hier rekening mee door gebruik te maken van alinea’s, witregels en tussenkopjes.  Probeer iedere alinea ongeveer even lang te maken en behandel daarin één onderwerp. Maak gebruik van bulletpoints bij opsommingen.

Breng voor een fijne leesflow ritme aan door korte en langere zinnen af te wisselen.

Vermijd ouderwets en formeel woordgebruik. Hou het duidelijk, aansprekend, bondig en fris. Spreek de lezer aan met je in plaats van u.

Vermijd passief taalgebruik. Dus niet ‘Door ons werd geconcludeerd’, maar: ‘Wij concluderen’.  Hulpwerkwoorden zoals kunnen, zullen en zouden, maken je tekst vaak minder krachtig.

Probeer je betoog niet af te zwakken met termen als: het is mogelijk dat, je zou kunnen denken dat.  Hou het scherp en stellig. Dit leest lekkerder en het nodigt uit tot discussie.

Denk na over een sterke afsluiting. Laat het item niet doodbloeden.

Gebruik geen afkortingen of jargon zonder uitleg. Maak het je lezer zo gemakkelijk mogelijk om je tekst te begrijpen.

Lees na het schrijven je artikel nog eens goed na. Sluit de inhoud goed aan bij de doelgroep?  Als je een vraag stelt in het artikel, heb je die dan ook beantwoord?

Stijlgids

AANHALINGSTEKENS / Gebruik enkele aanhalingstekens rond citaten.
Probeer de bekende aanhalingstekens rond zelfstandige naamwoorden zoveel mogelijk vermijden (denk de beweging met je handen erbij).
Dus niet: Het ‘probleem’. Het is een probleem of niet.

CIJFERS EN PERCENTAGES / Cijfers tot honderd schrijven we zoveel mogelijk voluit.
Een aantal uitzonderingen daargelaten, zoals de cijfers in de titel, percentages en jaartallen.

GEEN PUNTJE PUNTJE PUNTJE / Zinnen als: Hier moeten we over nadenken… kunnen gewoon met één punt eindigen.

TITEL KORT EN PAKKEND / Niet te poëtisch en het liefst met een vakterm erin. De titel mag opvallen. Ook lijstjes en cijfers doen het goed.

MATIG MET UITROEPTEKENS / Probeer de tekst voor zich te laten spreken.

AFKORTINGEN UITSCHRIJVEN / De punten onderbreken de flow van je lezer, dus: bijvoorbeeld in plaats van bijv. lange termen schrijf je de eerste keer voluit en daarna afgekort zonder punten.

Posted by Jet Dingemans // Zorgcommunity

Contentkanon Jet doet niets liever dan zich gewapend met rode pen op een tekst storten. Want: ‘zelfs de beste schrijver wordt beter van redactie’. Ze zwaait de scepter over de content op het platform en bemoeit zich met de socialmediakanalen. Toch komt ze graag achter haar laptop vandaan om ook live in contact te komen met de community, bijvoorbeeld tijdens events en meet-ups.

Helemaal (niet) mee eens of heb je een vraag? Laat een reactie achter: